กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านดุง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มผู้คิดไอเดียสุดเจ๋ง ข้าวเหนียวดำทรงเครื่อง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.